Dịch vụ năng lượng

nang-luong


Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, cung cấp thiết bị và triển khai thi công các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các đối tượng:

  • Các nhà máy, khu công nghiệp.
  • Các tòa nhà, văn phòng các công ty.
  • Các trang trại trồng chọt và chăn nuôi.
  • Hệ thống năng lượng công cộng.
  • Tiết kiệm năng lượng nhà dân.

 


Bài viết liên quan

HaweeHawee
VinaconexVinaconex
TechgelTechgel
VinGroupVinGroup
Hoa Phat GroupHoa Phat Group
Xuan MaiXuan Mai
macrocozmacrocoz
CoteconsCotecons
2T-Corporation2T-Corporation
FLC GroupFLC Group
SeareficoSearefico
Sun GroupSun Group
Ree GroupRee Group
M&E GroupM&E Group
LanmakLanmak
Tân Hoàng MinhTân Hoàng Minh