Thi công lắp đặt hệ thống điện nhẹ

thi-cong-dien


Chúng tôi cung cấp dịch vụ thi công lắp đặt, thiết kế các hệ thống điện nhẹ:

1. Thi công lắp đặt hệ thống mạng Lan, mạng điện thoại (telephone)

2. Thi công lắp đặt hệ thống camera giám sát

3. Thi công lắp đặt hệ thống điện thi công, điện dân dụng, điện điều khiển.


Bài viết liên quan

TechgelTechgel
GP InvestGP Invest
Hoa Phat GroupHoa Phat Group
VinaconexVinaconex
Xuan MaiXuan Mai
macrocozmacrocoz
Tân Hoàng MinhTân Hoàng Minh
VinGroupVinGroup
LanmakLanmak
HaweeHawee
FLC GroupFLC Group
Sun GroupSun Group
2T-Corporation2T-Corporation
SeareficoSearefico
Ree GroupRee Group
M&E GroupM&E Group