Năng lượng

Dịch vụ năng lượng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, cung cấp thiết bị và triển khai thi công các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các đối tượng: Các nhà máy, khu công nghiệp. Các tòa nhà, văn phòng các công ty. Các trang trại trồng chọt và chăn nuôi. Hệ thống năng […]

HaweeHawee
2T-Corporation2T-Corporation
M&E GroupM&E Group
Tân Hoàng MinhTân Hoàng Minh
CoteconsCotecons
LanmakLanmak
GP InvestGP Invest
SeareficoSearefico
Sun GroupSun Group
Xuan MaiXuan Mai
VinaconexVinaconex
Ree GroupRee Group
VinGroupVinGroup
TechgelTechgel
macrocozmacrocoz
FLC GroupFLC Group