Năng lượng

Dịch vụ năng lượng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, cung cấp thiết bị và triển khai thi công các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các đối tượng: Các nhà máy, khu công nghiệp. Các tòa nhà, văn phòng các công ty. Các trang trại trồng chọt và chăn nuôi. Hệ thống năng […]

TechgelTechgel
macrocozmacrocoz
VinaconexVinaconex
LanmakLanmak
HaweeHawee
Xuan MaiXuan Mai
Tân Hoàng MinhTân Hoàng Minh
M&E GroupM&E Group
2T-Corporation2T-Corporation
CoteconsCotecons
Hoa Phat GroupHoa Phat Group
Sun GroupSun Group
SeareficoSearefico
FLC GroupFLC Group
Ree GroupRee Group
GP InvestGP Invest