Năng lượng

Dịch vụ năng lượng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, cung cấp thiết bị và triển khai thi công các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các đối tượng: Các nhà máy, khu công nghiệp. Các tòa nhà, văn phòng các công ty. Các trang trại trồng chọt và chăn nuôi. Hệ thống năng […]

HaweeHawee
Ree GroupRee Group
VinaconexVinaconex
Tân Hoàng MinhTân Hoàng Minh
2T-Corporation2T-Corporation
Hoa Phat GroupHoa Phat Group
GP InvestGP Invest
M&E GroupM&E Group
Xuan MaiXuan Mai
SeareficoSearefico
VinGroupVinGroup
CoteconsCotecons
Sun GroupSun Group
TechgelTechgel
LanmakLanmak
FLC GroupFLC Group