Năng lượng

Dịch vụ năng lượng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, cung cấp thiết bị và triển khai thi công các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các đối tượng: Các nhà máy, khu công nghiệp. Các tòa nhà, văn phòng các công ty. Các trang trại trồng chọt và chăn nuôi. Hệ thống năng […]

CoteconsCotecons
GP InvestGP Invest
Ree GroupRee Group
TechgelTechgel
VinGroupVinGroup
Hoa Phat GroupHoa Phat Group
2T-Corporation2T-Corporation
FLC GroupFLC Group
LanmakLanmak
HaweeHawee
macrocozmacrocoz
Sun GroupSun Group
M&E GroupM&E Group
Xuan MaiXuan Mai
VinaconexVinaconex
Tân Hoàng MinhTân Hoàng Minh