Năng lượng

Dịch vụ năng lượng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, cung cấp thiết bị và triển khai thi công các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các đối tượng: Các nhà máy, khu công nghiệp. Các tòa nhà, văn phòng các công ty. Các trang trại trồng chọt và chăn nuôi. Hệ thống năng […]

VinGroupVinGroup
HaweeHawee
Hoa Phat GroupHoa Phat Group
LanmakLanmak
Sun GroupSun Group
macrocozmacrocoz
Tân Hoàng MinhTân Hoàng Minh
SeareficoSearefico
2T-Corporation2T-Corporation
VinaconexVinaconex
M&E GroupM&E Group
Ree GroupRee Group
TechgelTechgel
FLC GroupFLC Group
GP InvestGP Invest
Xuan MaiXuan Mai