Năng lượng

Dịch vụ năng lượng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, cung cấp thiết bị và triển khai thi công các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các đối tượng: Các nhà máy, khu công nghiệp. Các tòa nhà, văn phòng các công ty. Các trang trại trồng chọt và chăn nuôi. Hệ thống năng […]

Tân Hoàng MinhTân Hoàng Minh
VinGroupVinGroup
macrocozmacrocoz
CoteconsCotecons
FLC GroupFLC Group
GP InvestGP Invest
HaweeHawee
VinaconexVinaconex
Hoa Phat GroupHoa Phat Group
Xuan MaiXuan Mai
M&E GroupM&E Group
Sun GroupSun Group
LanmakLanmak
Ree GroupRee Group
SeareficoSearefico
TechgelTechgel