Năng lượng

Dịch vụ năng lượng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, cung cấp thiết bị và triển khai thi công các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các đối tượng: Các nhà máy, khu công nghiệp. Các tòa nhà, văn phòng các công ty. Các trang trại trồng chọt và chăn nuôi. Hệ thống năng […]

2T-Corporation2T-Corporation
Hoa Phat GroupHoa Phat Group
Ree GroupRee Group
CoteconsCotecons
Sun GroupSun Group
HaweeHawee
Tân Hoàng MinhTân Hoàng Minh
TechgelTechgel
FLC GroupFLC Group
Xuan MaiXuan Mai
SeareficoSearefico
GP InvestGP Invest
VinGroupVinGroup
LanmakLanmak
M&E GroupM&E Group
macrocozmacrocoz