Nhân viên chuyên nghiệp

Đội ngũ nhân viên luôn hiểu về kỹ thuật các sản phẩm, các tiêu chuẩn quốc tế phổ biến và các thủ tục thương mại trong nước, quốc tế. Người mua luôn nhận được sự liên lạc dẽ dàng hơn hiệu quả từ yêu cầu đến khi giao hàng.


Các lợi ích khác

Ree GroupRee Group
SeareficoSearefico
Sun GroupSun Group
CoteconsCotecons
FLC GroupFLC Group
TechgelTechgel
HaweeHawee
Công ty Đại PhátCông ty Đại Phát
VinGroupVinGroup
M&E GroupM&E Group
LanmakLanmak
GP InvestGP Invest
VinaconexVinaconex
Kho nhôm công nghiệpKho nhôm công nghiệp
Bee LogisticBee Logistic
Tổng kho vật tư phụ trợTổng kho vật tư phụ trợ