Kết hợp nhiều đơn hàng

Chúng tôi kết hợp nhiều đơn hàng lẻ với nhiều sản phẩm khác nhau từ các nhà sản xuất / nhà cung cấp, theo số lượng trên mỗi đơn hàng của người mua. Sắp xếp những đơn có nơi trả hàng ở khu vực gần nhau. Nhằm tiết kiệm chi phí liên quan.


Các lợi ích khác

Ree GroupRee Group
SeareficoSearefico
StarductStarduct
M&E GroupM&E Group
LanmakLanmak
Bee LogisticBee Logistic
Kho nhôm công nghiệpKho nhôm công nghiệp
Công ty Đại PhátCông ty Đại Phát
VinaconexVinaconex
VinGroupVinGroup
GP InvestGP Invest
Sun GroupSun Group
CoteconsCotecons
TechgelTechgel
HaweeHawee
Tổng kho vật tư phụ trợTổng kho vật tư phụ trợ