Tôi ưu hóa chi phí

Chúng tôi giảm chi phí vận chuyển xuống tôi thiểu bằng cách: (1) Trộn các sản phẩm khác nhau trong một lô hàng để tận dụng tối đa không gian và giới hạn trọng lượng của các đơn. (2) Lựa chọn điểm giao hàng thuận tiện nhất với từng sản phẩm trong lô hàng đó.

 


Các lợi ích khác

CoteconsCotecons
HaweeHawee
VinaconexVinaconex
Sun GroupSun Group
TechgelTechgel
Bee LogisticBee Logistic
GP InvestGP Invest
M&E GroupM&E Group
VinGroupVinGroup
LanmakLanmak
Tổng kho vật tư phụ trợTổng kho vật tư phụ trợ
Công ty Đại PhátCông ty Đại Phát
Kho nhôm công nghiệpKho nhôm công nghiệp
StarductStarduct
FLC GroupFLC Group
SeareficoSearefico